GDPR

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. Föreningen Musica Viva har ett adressregister för att kunna skicka information till medlemmarna och kontrollera att medlemsavgiften har betalats. Det innehåller namn, postadress, telefonnummer och e-postadress men inte personnummer. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Föreningen delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter. Om en medlem lämnar föreningen raderas namn och kontaktuppgifter.

Eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter ställs till föreningens kassör, Catharina Ericsson.

Producerad av