Välkommen till Musica Viva

Musica Viva är en ideell musikförening med säte i Söderhamn. Vi vill uppmuntra och stödja musikskapande i alla dess former, inbjuder till kurser för musikanter, arrangerar konserter och möten mellan olika musikaliska genrer. Vi samarbetar gärna med andra föreningar i Söderhamn. Läs mer om oss här.

Se bilder och artikel om Musica Viva hos helahalsningland.se här.

Mellan skogar, berg & dalar

Stråkläger på Lynäs sommarhem

Stråkläger Avslutningskonsert

Film från vår Nationaldagskonsert 6/6 2017