Mer om Bengt Andersson

Bengt Andersson föddes i Söderhamn. Efter avslutad skolgång följde privata pianostudier för Greta Eriksson i Stockholm. Som sjuttonåring antogs han som elev vid Edsbergs musikinstitut. Värnplikten skedde vid flottan varpå studierna fortsatte under fyra års tid vid Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover för Hans Leygraf.

Under 25 år var han huvudlärare i piano vid Kapellsbergs musikskola i Härnösand och under 15 år fram till 2012 innehade han samma tjänst vid Musikkonservatoriet Falun. Han har också av många kulturskolor och estetiska program anlitats att hålla masterclass.
 
År 2010 utsågs han av Kungl. musikaliska akademien till årets pianopedagog med motiveringen "Bengt Andersson får priset för sin långa osvikliga gärning att uppfostra unga svenska pianister, alltid med kunskap, glädje och allvar".
 
Vid sidan av undervisandet har han givit pianoaftnar, solo med orkester, kammarmusik samt sångackompanjemang. Ett givande samarbete har på senare år resulterat i konserter med violinisterna Annika Schönning och Catharina Ericsson.