Övriga projekt

Musiken - Det globala språket

Vi har under årets gång fått anpassa våra ursprungsidéer till de nysöderhamnare vi har kommit i kontakt med och de behov de haft. Några ville ha speltillfällen, någon hjälp med lektioner. En återkommande önskan var att få hjälp med att låna ett instrument. Söderhamns konstförening arrangerade ett mycket fint upplägg med ”konst-vänner” och konstföredrag på arabiska och svenska under våren. Vi kunde haka på dem, vi anordnade en slags öppen scen i samband med
de 4-5 föredragen. Vi hoppades att bland de arabisk-talande konstintresserade även finna de som ”behöver” musik. Vi kunde sprida informationen om MV där och vi lyckades verkligen samla (och ge ersättning till) ett fint gäng musiker! De improviserade tillsammans och några började träffas mer regelbundet för att spela ihop. Bland dem utmärkte sig Dost Al-Ali och Zana Ebrahimi. Zana är en fantastisk gitarroch saz-musiker, han kommer från Iran men har fått en gedigen musikutbildning i Turkiet. Den fine saz-spelande musikern Dost är ursprungligen från Syrien. Det har varit mycket roligt att hjälpa dem att hitta fler speltillfällen! Vid sommarprojektet ”Under järnvägsbron”, till exempel, var de med och spelade varje vecka, med lön från MV. Zana flyttade till Stockholm under hösten, Dost har etablerat sig med sin familj i Söderhamn. Zana hade ingen egen gitarr, Dost hade en trasig saz... Vi visste också att flera av de unga ensam-kommande drömde om att spela gitarr men att Kulturskolan inte hade några gitarrer till uthyrning. MV beslutade då att köpa in 10 gitarrer och en saz, att lånas ut till de som just nu inte kan köpa ett eget instrument. Med dessa gitarrer tillhands har ett antal nyanlända ungdomar kunnat börja ta lektioner på Kulturskolan och Dost har en bra saz att spela på. Zana hade under sin tid i Söderhamn en ”egen” gitarr; kanske en anledning till att flytta tillbaka en dag? Under hösten har vi även köpt in ett antal elpianon, de är enkla att flytta och man kan öva med hörlurar utan att störa grannar. Dessa ska lånas ut till unga ny-söderhamnare som vill ta pianolektioner men som inte har någonstans att öva. Vi har även beslutat placera några ”riktiga” pianon på strategiska ställen för att uppmuntra både till övning, spontant ensemblespel och för små konserter. Vi får låna dessa pianon av MV-medlemmen och pianisten Peter Vosveld, vi står för kostnaden att flytta, stämma och underhålla dem. Ett piano ska stå på Medborgarkontoret i Ljusne, några andra på äldreboenden. Belay Fikre var också en av dem vi mötte på konstträffarna på Kvarnen under våren, en mycket musikbegåvad ung man som drömde om en kantorsutbildning. Han har genom MV´s försorg haft drygt 20 piano- och orgel-lektioner! Pianisten Goar Maryandyan, ännu asylsökande, har vi hjälpt med några mindre konsert-tillfällen, hon är också inviterad till den pianokurs som MV håller i slutet av januari-17. Även den unga, mycket begåvade flickan Meghethy Kansabedien har vi, tack vare integrationspengen, kunnat bjuda på en fiolkurs. Världsmusik-gruppen Sirocco engagerade vi (genom Folkmix) för att ge en konsert på Teatern i november. Vi hoppades att många skulle lockas att komma till den mycket fina föreställningen med dess tydliga fokus på människors påtvingade vandringar i världen, förr som nu. Vi bjöd in
åtskilliga ny-söderhamnare, men tyvärr var det mycket få som hörsammade det. Det är en rolig och utmanande uppgift vi fått förtroende för. Vi hoppas kunna fortsätta i samma anda, även utan integrationspengen! Vi vill gärna värna Söderhamn som en sympatiskt flerspråkig ort där musik är ett av de mest använda språken!

Söderhamn, januari-17
Annika Schönning

Projektbeskrivning

Att våga klivet in över tröskeln till sedan länge aktiva gemenskaper är svårt för oss alla när vi kommer till en ny plats. Utan språk och de rätta koderna kan det antagligen kännas oövervinnerligt. Föreningen Musica Viva, med säte i Söderhamn, vill med glädje föreslå ett projekt som vi hoppas kan sänka trösklar och stärka integrationen i Söderhamn.

Musica Viva är en religiöst och politiskt obunden förening. Vår strävan är att främja spridningen av musik, vi vill arrangera okonventionella konserter och gärna förlägga dem till överraskande ställen. Vi söker ofta samarbete med andra Söderhamnsföreningar och är lyckliga när vi kan engagera lokala musiker. Vi har också en väl etablerad sommarkursverksamhet för ungdomar. Då i stort sett hela styrelsen är aktiva musiker och musikpedagoger har vi ett brett kontaktnät samt en bra kunskap om hur ex kulturskolan fungerar liksom hur vägarna går till folkhögskolor och musikhögskolor. Vi har redan tidigare haft konserter som tangerat ämnet integration; i mars 2015, då klassisk musik varvades med nyanlända musikers musik programmet igenom och i oktober 2015, då musik från Tjeckien, Ungern och Österrike blandades med mat och minnen berättade från nu inhemska nysvenskar.

Vår tanke är att, via olika kanaler, få till möten med nya Söderhamnsbor som redan har en stark anknytning till musik; professionella musiker, amatör- och hobbymusiker som behöver hjälp med att i någon form återuppta sitt musicerande. Vi hoppas få kontakt med dem som fått permanent uppehållstillstånd så väl som de asylsökande. Fastän vi ännu inte aktivt sökt möten har det kommit till vår kännedom att det bland de nyanlända Söderhamnarna finns professionella klassiska gitarrister och pianister. Genom Asylkören (som är i kyrkans regi) har vi mött nyanlända barn och ungdomar som vill börja/fortsätta musicera.

Vi hoppas initialt kunna bilda en grupp med ca 10 - 20 nyanlända som bär med sig någon form av musikaliskt "behov". Musica Vivas medlemmar skulle ta rollen av lotsar in i det kulturella utbud som Söderhamn har. Inledningsvis vill vi ”bara mötas”; för att tala om musik och vad det betyder och innebär för våra liv, och för att tillsammans gå – över tröskeln – på konserter i olika genrer. I det längre perspektivet är syftet är att stimulera vidare kulturmöten och glädjas genom musicerande; det vi gemensamt lyssnar till eller det vi i snar framtid förhoppningsvis kan bjuda varandra. Kanske finns bland dessa musikintresserade ny-svenskar några som vill bli aktiva medlemmar i Musica Viva och vara med och planera vår kommande verksamhet! Vi vill också informera om andra föreningar och bildningsförbunds kulturutbud och ge föräldrar vetskap om var deras ungdomar kan musicera. Vi tror att denna information, via vår grupp, kan sprida sig vidare till de nyinflyttades familjer, barn, vänner. Vi hoppas kunna skapa nya möten för oss alla genom musiken.

Vi vill vara en bro mellan de nyanlända och de kulturaktiviteter som redan finns i Söderhamn och dess närhet. Vi är övertygade om att det är berikande för oss alla! Musiken är det globala känslo-språket!

Söderhamn den 1/11 2015
För Musica Viva / Annika Schönning och Catharina Ericsson