Vill ni bli medlem?

Stötta föreningen! Bankgiro 193-3175

Medlemsavgifter
Barn och ungdom: 50 kr
Vuxen: 100 kr
Familj: 150 kr

Vänligen märk insättningen med namn och mailadress.