Välkommen till Musica Viva

Musica Viva är en ideell musikförening med säte i Söderhamn. Vi vill uppmuntra och stödja musikskapande i alla dess former, inbjuder till kurser för musikanter, arrangerar konserter och möten mellan olika musikaliska genrer. Vi samarbetar gärna med andra föreningar i Söderhamn. Läs mer om oss här.

Se bilder och artikel om Musica Viva hos helahalsningland.se här.

Föreningen Musica Viva behöver Ert medgivande

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny förordning som ersätter den svenska personuppgiftsförordningen, PUL. Dataskyddförordningen, GDPR, är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskilda personers integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Musica Viva vill att du skall känna dig trygg när du lämnar Dina personuppgifter.

Läs mer här

2 x Fröst, lördagen den 8/12