Välkommen till Musica Viva

Musica Viva är en ideell musikförening med säte i Söderhamn. Vi vill uppmuntra och stödja musikskapande i alla dess former, inbjuder till kurser för musikanter, arrangerar konserter och möten mellan olika musikaliska genrer. Vi samarbetar gärna med andra föreningar i Söderhamn. Läs mer om oss här.

Se bilder och artikel om Musica Viva hos helahalsningland.se här.

Kommande konserter och kurser

Tryck på bilden för större text

Extraplatser finns kvar till Söderhamns Akademien, speciellt för barn och ungdomar från Söderhamn!