Välkommen till Musica Viva

Musica Viva är en ideell musikförening med säte i Söderhamn. Vi vill uppmuntra och stödja musikskapande i alla dess former, inbjuder till kurser för musikanter, arrangerar konserter och möten mellan olika musikaliska genrer. Vi samarbetar gärna med andra föreningar i Söderhamn. Läs mer om oss här.

Se bilder och artikel om Musica Viva hos helahalsningland.se här.

Stråkläger, 18/6-20/6 2018!

Mellan, skogar berg och dalar, 27/6-1/7 2018!

Musik, konst och hantverksresa till Stockholm, 5-6 maj 2018

Tack vare ett fint samarbete med Lönns Buss erbjuder Föreningen Musica Viva och Söderhamns konstförening sina medlemmar en intressant resa till Stockholm, där vi låter oss inspireras av musik, konst, hantverk och arkitektur!

Frågor? Kontakta Stig Larsson, ordförande Föreningen Musica Viva, 0270-70050 eller 070-4618882.

Läs mer om resan här